Psychotronic Art

Psychotronic Art

Цей напрямок об'єднує в собі естетичне і функціональне. У його впорядкованості форм, прагненні до виявлення внутрішньої симетрії  закладений глибокий імпульс гармонізувати внутрішній і зовнішній простір, привести у відповідність мікро-  й макро рівні свідомості, і через це — впливати на роботу матерії, зокрема, на людський організм.  Багато робіт Андрія Сідерського створюються відповідно до властивостей і потреб конкретної людини і спрямовані на активізацію або нейтралізацію певних процесів.Основні геометричні форми  —  точка, лінія, коло, трикутник, квадрат мають конкретні символічні значення, представляючи собою вираження основних енергій. Їх побудова в більш складні конфігурації викликає до роботи окремі сили і аспекти, що стосуються процесів народження, зростання, розчинення і т.д. Особливу роль відіграє колір, будучи вираженням певної частоти вібрацій світла, він впливає певним чином на свідомість людини. Система йоги володіє найглибшими знаннями щодо походження, природи і роботи структури простору і світла.Принципова відмінність творів автора від більшої частини сучасного абстрактного мистецтва  —  в точному знанні, заснованому на практиці роботи з полем свідомості та його енергією. Його практика виходить за рамки тих визначень і понять, до яких в сучасному світі звузилося поняття художника і його творіння. Воно відроджує традицію, яка була колись для людини справою всього життя, яка об'єднувала, а не розділяла такі сфери, як метафізика, мистецтво, математика, астрономія, медицина та ін., які в даний час опинилися по різні боки від прірви невідання. Нарешті, воно повертає нас від фрагментарного зору до об'ємного бачення, в якому ми перестаємо сприймати себе як ізольованих в просторі індивідуумів, а відчуваємо себе частиною цілого, і усвідомлюємо в собі весь його потенціал.  (зі статті «Мистецтво внутрішньої гармонії" Євгенії Ємець про роботи Андрія Сідерського, написаної після експозиції «Геометрія Просвітлення» в галереї Олени Врублевської, лютий 2008)